Regler för sommarjobbare

Sommarjobb är en egen typ av tjänst som inte alla kan söka. Man behöver ha en viss ålder och vill man jobba för en kommun krävs det oftast att man är skriven i kommunen.

Hur mycket betalar man i skatt?
Om du tjänar mindre än 18200 kr under året behöver inte betala skatt. För att din arbetsgivare inte ska dra skatt så behöver du ett intyg från Skatteverket som du kan hämta här. I annat fall får du tillbaka skatten som dragits året därpå från Skatteverket.

Hur gammal ska man vara för att få sommarjobb
Enligt lagen måste man vara minst 13 år gammal, och då handlar det om lätt och riskfritt arbete som inte är skadligt för den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. Har man gått ut grundskolan och fyllt 16 får man ha ett normalt och riskfritt arbete. Har man fyllt 18 finns inga särskilda regler om vilka sommarjobb man kan  ta.

Hur mycket får man jobba

Ålder Arbete/dag Arbete/v Inget jobb Sommarlov Övertid
13 – 14 7 tim 35 tim 20 – 06 Minst 4 v Nej
15 8 tim 40 tim 20 – 06 Minst 4 v Nej
16 – 17 8 tim 40 tim 22 – 06 eller
23 – 07
- Nej
över 18 - 40 tim - - Ja

Du kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om reglerna kring sommarjobb för unga.